DESIGNER: 3721设计
ART DIRECTOR: 陈冷
YEAR: 2017
CLIENT: 芭蕾鲜境
PROJECT
BACKGROUND:
一群对农业种植,尤其是温室大棚设施农业感兴趣的职业伙伴,一起探索中国科技农业发展的可能性。
他们在中国华南地区清远市建立了一个新型设施农业种植基地,从事无土栽培科技农业的研究。
团队从基地选址,种源选择,温室大棚,机器设备共历时3年,前后比对了10个农业种植特色国家,筛选了近万颗种子以确保种源的精品优质。最终全部呈现在清远种植基地。

3721设计为其整个品牌进行整合设计,项目涵盖品牌策划、品牌命名、品牌视觉设计、产品包装设计等。
Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境 Ballet 芭蕾鲜境